dakinspectie

Inspectie

De dakinspecteur van van Ruyven staat geheel ten dienst van de klant. De dakinspecteur koppelt zijn bevindingen op transparante en overzichtelijke wijze terug aan de klant. Aan de hand van geconstateerde gebreken en daarbij behorende duidelijke suggesties voor verbeteringen, krijgt de opdrachtgever duidelijk inzicht in de benodigde herstel- c.q. renovatiewerkzaamheden.

De dakinspectie is verworden tot een onvermijdelijk instrument voor het geven van een advies op maat, inclusief een bijbehorend meerjarig (onderhoud)plan. Deze aanpak blijkt in de praktijk door onze relaties zeer gewaardeerd te worden.

Dakgootpannen

grinddaken

platdak

info@ruyven-dak.nl

06  225 713 40